Website metamorfose

De Melody Singers-website heeft een metamorfose ondergaan. De afgelopen periode is hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe, representatieve site. Het was heel fijn om tijdens dit proces gebruik te mogen maken van zeer prettige en professionele hulp, hartelijk dank hiervoor!!

Meest in het oog springende verandering voor de website-bezoeker is, naast de nieuwe lay-out, ongetwijfeld de update van de Nieuws-pagina. Neem geregeld een kijkje voor actuele informatie op: Melody Singers Nieuws